GÖKSU ÖZBEK

EĞİTİM YÖNETİCİSİ / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

YETİŞKİN
İNGİLİZCE EĞİTİMİ

DİL EĞİTİMİNE DAİR HER ŞEY!

Başlangıç seviyesinden itibaren yetişkinlere KONUŞMA ODAKLI Genel ve İş İngilizcesi dersleri vermenin yanı sıra; ulusal (YKS / YÖKDİL / / PROFFIENCY) ve uluslararası (IELTS/TOEFL/ITEP) sınavlarına öğrenci hazırlamaktayım.
Aynı zamanda, bu alanlarda şirket personeli eğitmenin yanı sıra, şirketlerin İnsan Kaynakları Birimlerine işe alımlarda mülakat konusunda destek sağlamaktayım.

Çalışma Alanlarım

Konuşturan Dersler

Yetişkinlere başlangıç seviyesinden itibaren KONUŞMA ODAKLI Genel İngilizce dersleri vermekteyim.

İş İngilizcesi

A2 seviyesinden itibaren isteyen öğrencilerimle yola İş İngilizcesi ile devam etmekte olup B1 seviyesinden itibaren SEKTÖREL İNGİLİZCE (Lojistik-Sağlık-Hukuk-İnsan Kaynakları vb) dersler vermekteyim. 

ITEP ve Mülakat İngilizcesi

ITEP BUSINESS CORE ve ITEP BUSINESS PLUS olarak iki ayrı şekilde uygulanır. Mülakat İngilizcesi programın hedef kitlesi, İngilizce mülakata hazırlanan kişileri kapsamakta olup, neredeyse tüm sektörlerdeki ve pozisyonlardaki ihtiyaçlara cevap vermektedir.

Uluslararası Sınavlar

IELTS; TOEFL ve Cambridge (FCE-CPE) sınavlarına hazırlık dersleri vermekteyim.

Ulusal Sınavlar

YKS-YDS-YÖKDİL-Açıköğretim Ortaokul / Lise ve Üniversite sınavlarına hazırlık dersleri vermekteyim.

Üniversite Takviye

Vakıf üniversitelerinin hazırlık sınıflarında okuyan öğrencilerle, programa destek ve profficiency sınavlarına hazırlık dersleri vermekteyim. 

İNGİLİZCE EĞİTİM SEVİYELERİ

A1-A2 Seviye Okuma

Basit metinleri metni açıklayan görsellerle birlikte okuduğunda anlayabilir. Temel deyimler, temel cümle kalıpları ve sözcükleri rahat okuyup anlayabilir. Günlük kullanım sözcüklerini, terimleri ve bildirimleri okuyum anlayabilir. Kartpostal gibi kısa bildirimleri okuyabilir.

A1-A2 Seviye Yazma

Basit cümleler kurarak basit bildirimler yazabilir. Adres bilgisi yazabilir. Kişisel bilgilerini İngilizce yazıya dökebilir. Basit anlatım ve tümceler oluşturabilir. Kartpostal bildirimleri yazabilir. Sözlük yardımı ile kısa notlar ve mektuplar yazabilir.

A1-A2 Seviye Dinleme&Anlama

Basit günlük konuşmaları yavaş konuşulduğunda anlayabilir. Basit soru ve yönergeleri anlayabilir. Sayıları, saati ve diğer zaman terimlerini anlayabilir. Uzun aralar verilirse ve yavaş konuşulursa görüşmeleri izleyip anlayabilir.

B1 Seviye Okuma

Özellikle ilgi alanına giren basit metinleri rahat okuyabilir. Mektup, broşür ve kısa resmî yazıları rahat okuyup anlayabilir. Alışılmış ve sıkça yaşanan konular üzerine yazılan haberleri okuyabilir. Resmin bütününe bakarak tamamını olmasa da genelini okuyarak anlayabilir. Özel bilgileri uzun metinler içinde bulabilir ve okuyabilir. Genel olarak anlatılmak isteneni okuyarak anlayabilir. Yakın çevre ile yapılan mektuplaşma metinlerini okuyup anlayabilir. Basit olarak yazılan alet kullanma kılavuzlarını okuyup anlayabilir.

B1 Seviye Yazma

Günlük bilgiler ve olaylarla ilgili kısa metinler yazabilir. Duygu ve düşünceleri ve deneyimleri rahat yazabilir. Bilinen bir olayın detaylarını yazabilir. Hayalleri ve dilekleri yazıya dökebilir. Herhangi bir sorunla ilgili kısa notlar alabilir. Okuduğu bir kitap veya izlediği bir filmle ilgili düşüncelerini yazabilir.

B1 Seviye Dinleme&Anlama

Bilinen bir konuda yapılan konuşmaları bilmediği kelimeleri de tahmin ederek anlayabilir. Standart dilin kullanıldığı tartışmalarda önemli noktaları yakalayabilir. Günlük sohbetleri rahatlıkla anlayabilir. Günlük ve mesleki alışılmış konularda detayları yakalayabilir. Sürekli karşılaşılan olaylardaki detayları anlayabilir. Uzmanlık veya ilgi alanına giren bir konferans veya semineri rahat dinleyip anlayabilir. Günlük kullanılan cihazların makine kullanım talimatlarını anlayabilir. Aşina olunan bir konudaki ses kaydını dilediğinde basit teknik bilgileri seçebilir.

B2 Seviye Okuma

İlgi alanına giren yazıları ve metinleri rahatlıkla okuyabilir. Uzmanlı veya ilgi alanı dışındaki herhangi bir teknik yazıyı sözlük kullanarak okuyup anlayabilir. Farklı metinleri hızlı okuyabilir.

B2 Seviye Yazma

Farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri derleyip yazabilir. Gramer kuralları dahilinde mantıklı bir metin dizisi oluşturabilir. Neden sonuç bağlantılı olaylarla ilgili metin yazabilir.

B2 Seviye Dinleme&Anlama

Standart bir dilin kullanıldığı gürültülü bir ortamda konuşulanları anlayabilir. Mesleki ve akademik bilinen veya bilinmeyen konularda konuşulanları anlayabilir. Bilinen bir konudaki uzun konuşmaları rahat dinleyip anlayabilir. Standart dille yayın yapan radyo ve televizyon yayınlarını anlayabilir. Güncel konulardaki belgesel, film, canlı röportaj tartışma programlarını rahat izleyebilir.

DERS TALEBİ OLUŞTUR

YETİŞKİN İNGİLİZCE EĞİTİM SEÇENEKLERİ

HİÇ İNGİLİZCE BİLMEYENLER

Program temel İngilizce kurallarından başlar ve ilk 20 saatlik programda Genel İngilizce Eğitim Materyalleri kullanılır. 20 saatlik eğitim programının ardından bu kaynakların yanında İş İngilizcesi kaynaklarından yararlanılmaya başlanılır. Dersler konuşma-dinleme-okuma becerilerine yönelik olup mekanik gramer egzersizleri ve tek bir kaynak ile çalışılmamaktadır. Normal bir alıcı için bir kurluk eğitim süresi 50 saattir, öğrencilerin ders materyalleri eğitimci tarafından sağlanır.

İNGİLİZCE ALT YAPISI OLANLAR

Program temel İngilizce kurallarının tekrarı ile başlar ve ilk 10 saatlik programda Genel İngilizce Eğitim Materyalleri kullanılır.10 saatlik eğitim programının ardından bu kaynakların yanında İş İngilizcesi kaynaklarından yararlanılmaya başlanılır. Dersler konuşma-dinleme-okuma becerilerine yönelik olup mekanik gramer egzersizleri ve tek bir kaynak ile çalışılmamaktadır. Normal bir alıcı için bir kurluk eğitim süresi 50 saattir, öğrencilerin ders materyalleri eğitimci tarafından sağlanır.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KUR VE HAZIRLIK ATLAMA SINAVI

Tüm özel ve devlet üniversitelerinin hazırlık sınıflarının programları A1 seviyesinden itibaren takip edilmektedir. Hazırlık Atlama Sınavı ile ilgili öğrencinin genel durumuna göre özel programlama yapılmaktadır. Öğrencilerin ders materyalleri eğitimci tarafından sağlanır. Bu alanda paylaşımlı ders alabilmek için aynı üniversitede okuyor olma şartı aranmaktadır.

B1 ve B2 SEVİYESİNDE OLANLAR

KONU BAZLI SPEAKING DERSLERİ
IELTS/TOEFL gibi sınavlara hazırlanan ya da genel olarak her konuda konuşma becerisini geliştirmek isteyen kişilerin katılabileceği derslerdir. Dersler dil pasaport sınavlarında belirlenmiş toplam 12 konu ile ilgili okuma-konuşma, dinleme ve konu bazlı kelime çalışmalarını içermektedir. Ders işlenişlerinde eksik görülen gramer konuları ile ilgili konuşma dersleri hazırlanır. Bu dersler mekanik, boşluk doldurma vb gramer egzersizlerini içermez. Konunun niteliğine ve dinamiğe göre bir konu için maksimum 3 hafta süre tanınmaktadır.

İŞ İNGİLİZCESİ
Program başlangıç seviyesinden itibaren ITEP SINAVI, Genel İş İngilizcesi ve Sektörel İngilizce (Lojistik,Halkla İlişkiler;Medikal İnsan Kaynakları,Bankacılık vb) programları kapsamaktadır.

YAZMA DERSLERİ
Çeviri, ya da IELTS TOEFL sınavlarına yönelik makale yazım dersleri olup, konu bazlı okuma, yorumlama ve ardından yazım teknikleri ile yazma becerisini geliştirmeye dayalı bir programdır.

YKS/YDS/YÖKDİL
Bu sınavlara hazırlık programında öncelikle bir örnek sınav uyguluyor ve hedeflediğiniz not için kaç saatlik bir program almanız gerektiğini sizinle paylaşıyorum. Ardından seviyenize göre az ve öz konu anlatımlı bol soru çözümlü , bol ekstra kelime çalışmalı programınızı hazırlıyorum.

GÖKSU ÖZBEK

Lise Eğitimimi Kültür Kolejinde tamamladım. 1996 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olarak çalışma hayatına başladım. 8 yıl Türkiye’deki farklı kolejlerde çeşitli kademelerde öğretmenlik ve yöneticilik yapmanın yanı sıra ortaokul ve lise seviyesinde özel ders verdim.

2003 yılında İngiltere Konsolosluğu Öğretmen Eğitimi Akreditasyon kursunu tamamlayarak, diplomamı uluslararası düzlemde onaylattım.2004 yılında Çek Cumhuriyeti /Prague Trinity College’da 6 AYLIK YÜZ YÜZE eğitim ve staj gördüm. Ardından aynı yılda Çin Halk Cumhuriyeti’nde devlet üniversitelilerine İngilizce Öğretmeni olarak KABUL EDİLEN 2.TÜRK olarak, Çin’de bulunan farklı Devlet Üniversitelerinin Eğitim Fakülteleri İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinde Okutman olarak görev yaptım ( He-ZE &Jinan University ).

Bu yıllar arasında aynı zamanda biri KANADA biri AMERİKAN Üniversitesi olmak üzere iki farklı üniversitenin (LIANCHBERG UNIVERSITY / Bejiing American Institute of English) Çin’deki ELT bölümlerinde Program Koordinatörü olarak çalıştım.
Türkiye’ye geri döndükten sonra Çin’de kaldığım dönem içinde hazırlamış olduğum raporun takdirine istinaden bir vakıf üniversitesinin Çin’de bulunan ELT bölümünün eğitim programını yönettim.
2006 yılında Millî Eğitim Bakanlığı kadrosuna geçtim. Farklı okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerini yürüterek öğrencilerimle birlikte birçok AB proje yarışmalarına katılarak Türkiye ve Avrupa birincilikleri olmak üzere çalıştığım kurumlara öğrencilerimle birlikte farklı dereceler kazandırdım.
2008 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Yenilikçi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde Öğretmen Eğitimcisi olarak görevlendirildim. E-Twinning ve diğer Avrupa Birliği Projeleri kuruluş programlarında konusunda Ulusal ve Uluslararası platformlarda öğretmenlere eğitim verdim.
Aynı yıllarda, Pendik Kaymakamlığı AB Proje Koordinatörlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Koordinatörlüğü ve Değerlendirme Üyesi olarak görev yaptım ve eğitim projelerinde yüksek hibeler alan ödüllü projelere imza attım.
2015-2018 yılları arasında Üsküdar Lisesi’nde Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüm ve ardından Kartal’da bulunan bir meslek lisesinden emekli oldum.
Hali hazırda yetişkin İngilizce eğitimine dair ilk ve tek web sitesinin kurucusu olarak özellikle son 12 yıldan beri “Ah bir de İngilizce bilseydim” ya da “sadece İngilizce bildiği için onu atadılar” diye hayıflanan birçok hayata dokunmaktayım.
Başlangıç seviyesinden itibaren yetişkinlere KONUŞMA ODAKLI Genel ve İş İngilizcesi dersleri vermenin yanı sıra; ulusal (YKS / YÖKDİL / / PROFFIENCY) ve uluslararası (IELTS/TOEFL/ITEP) sınavlarına öğrenci hazırlamaktayım.
Aynı zamanda, bu alanlarda şirket personeli eğitmenin yanı sıra, şirketlerin İnsan Kaynakları Birimlerine işe alımlarda mülakat konusunda destek sağlamaktayım.
Grammar Speaker ve Kurum Sınavları /ITEP Hazırlık Kılavuzu(LİNK VERELİM YAYINLAR KISMINA) adlı iki adet kitabımın yanı sıra tüm dünyadaki İngilizce öğretmenlerinin ders materyal değişimi yaptıkları https://en.islcollective.com internet sitesine ders materyalleri hazırlamaktayım.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

İnternetten özel ders ararken Göksu Hanımla tanıştım. Gittiğim her dersten bilgili şekilde ayrılırken İngilizcede çok eksiğim olduğunu fark ettim ve Göksu Hanım sabrı ve özverisiyle nasıl öğrenmem gerektiğini anlattı. Ona göre plan ve çalışma yaptığı için kendisine çok teşekkürler.

NİHAN Ş.

Merhaba, Göksu Öğretmenle ITEP sınavı sebebiyle tanıştım. Bir gün ITEP ile ilgili kaynak ararken bir öğretmenin ilk defa ITEP ile kitap çıkardığını gördüm. Kendisi ile iletişime geçtim. Kısa bir zaman için ITEP sınavına hazırlamamda çok büyük katkı sağladı. Kişiye özgü hazırladığı materyaller sayesinde eksik olan noktaları bulup eksiklerimi tamamladık. İngilizce eğitimi almak isteyen herkese tavsiye ediyorum.

E.S.

Kurumsal Banka IT Üst Düzey Yönetici, ITEP

Öğretim hayatında anlattığı derse dair her şeye hakim olan nadir öğretmen tanırsınız, bunlardan birisidir Göksu Hoca. Sadece bilgi de değil, tıpkı Hayat Bilgisi dizisindeki Afet Hoca gibi kendisi enerjik, akıcı, ilgilidir. Zor beğenen birisi olarak her kategoride 10/10 hak ediyor.

EBRU G.

Göksu Hoca sayesinde İngilizceyi profesyonel olarak nasıl kullanabileceğimi öğreniyorum.  Kendisinden İş İngilizcesinin yanı sıra grammer ve doğru kelime seçimleri konusunda da çok şey öğreniyorum. Okullarda öğretilmeye çalışılan ancak zaman içerisinde unutulan birçok konuyu kendisiyle yeniden öğreniyorum, tüm öğrettikleri için kendisine teşekkür ediyorum.

H.S.

Kurumsal Banka HR Yöneticisi , GENEL İNGİLİZCE

EĞİTİMLERİMİZ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN

Ders içeriği, eğitim metodum, eğitim süresi …vb hakkında tüm sorularınız için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli.

GÖKSU ÖZBEK

EĞİTİM YÖNETİCİSİ / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

YETİŞKİN
İNGİLİZCE EĞİTİMİ

DİL EĞİTİMİNE DAİR HER ŞEY!

Başlangıç seviyesinden itibaren yetişkinlere KONUŞMA ODAKLI Genel ve İş İngilizcesi dersleri vermenin yanı sıra; ulusal (YKS / YÖKDİL / / PROFFIENCY) ve uluslararası (IELTS/TOEFL/ITEP) sınavlarına öğrenci hazırlamaktayım.
Aynı zamanda, bu alanlarda şirket personeli eğitmenin yanı sıra, şirketlerin İnsan Kaynakları Birimlerine işe alımlarda mülakat konusunda destek sağlamaktayım.

Çalışma Alanlarım

Konuşturan Dersler

Yetişkinlere başlangıç seviyesinden itibaren KONUŞMA ODAKLI Genel İngilizce dersleri vermekteyim.

İş İngilizcesi

A2 seviyesinden itibaren isteyen öğrencilerimle yola İş İngilizcesi ile devam etmekte olup B1 seviyesinden itibaren SEKTÖREL İNGİLİZCE (Lojistik-Sağlık-Hukuk-İnsan Kaynakları vb) dersler vermekteyim. 

ITEP ve Mülakat İngilizcesi

ITEP BUSINESS CORE ve ITEP BUSINESS PLUS olarak iki ayrı şekilde uygulanır. Mülakat İngilizcesi programın hedef kitlesi, İngilizce mülakata hazırlanan kişileri kapsamakta olup, neredeyse tüm sektörlerdeki ve pozisyonlardaki ihtiyaçlara cevap vermektedir.

Uluslararası Sınavlar

IELTS; TOEFL ve Cambridge (FCE-CPE) sınavlarına hazırlık dersleri vermekteyim.

Ulusal Sınavlar

YKS-YDS-YÖKDİL-Açıköğretim Ortaokul / Lise ve Üniversite sınavlarına hazırlık dersleri vermekteyim.

Üniversite Takviye

Vakıf üniversitelerinin hazırlık sınıflarında okuyan öğrencilerle, programa destek ve profficiency sınavlarına hazırlık dersleri vermekteyim. 

İNGİLİZCE EĞİTİM SEVİYELERİ

A1-A2 Seviye Okuma

Basit metinleri metni açıklayan görsellerle birlikte okuduğunda anlayabilir. Temel deyimler, temel cümle kalıpları ve sözcükleri rahat okuyup anlayabilir. Günlük kullanım sözcüklerini, terimleri ve bildirimleri okuyum anlayabilir. Kartpostal gibi kısa bildirimleri okuyabilir.

A1-A2 Seviye Yazma

Basit cümleler kurarak basit bildirimler yazabilir. Adres bilgisi yazabilir. Kişisel bilgilerini İngilizce yazıya dökebilir. Basit anlatım ve tümceler oluşturabilir. Kartpostal bildirimleri yazabilir. Sözlük yardımı ile kısa notlar ve mektuplar yazabilir.

A1-A2 Seviye Dinleme&Anlama

Basit günlük konuşmaları yavaş konuşulduğunda anlayabilir. Basit soru ve yönergeleri anlayabilir. Sayıları, saati ve diğer zaman terimlerini anlayabilir. Uzun aralar verilirse ve yavaş konuşulursa görüşmeleri izleyip anlayabilir.

B1 Seviye Okuma

Özellikle ilgi alanına giren basit metinleri rahat okuyabilir. Mektup, broşür ve kısa resmî yazıları rahat okuyup anlayabilir. Alışılmış ve sıkça yaşanan konular üzerine yazılan haberleri okuyabilir. Resmin bütününe bakarak tamamını olmasa da genelini okuyarak anlayabilir. Özel bilgileri uzun metinler içinde bulabilir ve okuyabilir. Genel olarak anlatılmak isteneni okuyarak anlayabilir. Yakın çevre ile yapılan mektuplaşma metinlerini okuyup anlayabilir. Basit olarak yazılan alet kullanma kılavuzlarını okuyup anlayabilir.

B1 Seviye Yazma

Günlük bilgiler ve olaylarla ilgili kısa metinler yazabilir. Duygu ve düşünceleri ve deneyimleri rahat yazabilir. Bilinen bir olayın detaylarını yazabilir. Hayalleri ve dilekleri yazıya dökebilir. Herhangi bir sorunla ilgili kısa notlar alabilir. Okuduğu bir kitap veya izlediği bir filmle ilgili düşüncelerini yazabilir.

B1 Seviye Dinleme&Anlama

Bilinen bir konuda yapılan konuşmaları bilmediği kelimeleri de tahmin ederek anlayabilir. Standart dilin kullanıldığı tartışmalarda önemli noktaları yakalayabilir. Günlük sohbetleri rahatlıkla anlayabilir. Günlük ve mesleki alışılmış konularda detayları yakalayabilir. Sürekli karşılaşılan olaylardaki detayları anlayabilir. Uzmanlık veya ilgi alanına giren bir konferans veya semineri rahat dinleyip anlayabilir. Günlük kullanılan cihazların makine kullanım talimatlarını anlayabilir. Aşina olunan bir konudaki ses kaydını dilediğinde basit teknik bilgileri seçebilir.

B2 Seviye Okuma

İlgi alanına giren yazıları ve metinleri rahatlıkla okuyabilir. Uzmanlı veya ilgi alanı dışındaki herhangi bir teknik yazıyı sözlük kullanarak okuyup anlayabilir. Farklı metinleri hızlı okuyabilir.

B2 Seviye Yazma

Farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri derleyip yazabilir. Gramer kuralları dahilinde mantıklı bir metin dizisi oluşturabilir. Neden sonuç bağlantılı olaylarla ilgili metin yazabilir.

B2 Seviye Dinleme&Anlama

Standart bir dilin kullanıldığı gürültülü bir ortamda konuşulanları anlayabilir. Mesleki ve akademik bilinen veya bilinmeyen konularda konuşulanları anlayabilir. Bilinen bir konudaki uzun konuşmaları rahat dinleyip anlayabilir. Standart dille yayın yapan radyo ve televizyon yayınlarını anlayabilir. Güncel konulardaki belgesel, film, canlı röportaj tartışma programlarını rahat izleyebilir.

DERS TALEBİ OLUŞTUR

YETİŞKİN İNGİLİZCE EĞİTİM SEÇENEKLERİ

HİÇ İNGİLİZCE BİLMEYENLER

Program temel İngilizce kurallarından başlar ve ilk 20 saatlik programda Genel İngilizce Eğitim Materyalleri kullanılır. 20 saatlik eğitim programının ardından bu kaynakların yanında İş İngilizcesi kaynaklarından yararlanılmaya başlanılır. Dersler konuşma-dinleme-okuma becerilerine yönelik olup mekanik gramer egzersizleri ve tek bir kaynak ile çalışılmamaktadır. Normal bir alıcı için bir kurluk eğitim süresi 50 saattir, öğrencilerin ders materyalleri eğitimci tarafından sağlanır.

İNGİLİZCE ALT YAPISI OLANLAR

Program temel İngilizce kurallarının tekrarı ile başlar ve ilk 10 saatlik programda Genel İngilizce Eğitim Materyalleri kullanılır.10 saatlik eğitim programının ardından bu kaynakların yanında İş İngilizcesi kaynaklarından yararlanılmaya başlanılır. Dersler konuşma-dinleme-okuma becerilerine yönelik olup mekanik gramer egzersizleri ve tek bir kaynak ile çalışılmamaktadır. Normal bir alıcı için bir kurluk eğitim süresi 50 saattir, öğrencilerin ders materyalleri eğitimci tarafından sağlanır.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KUR VE HAZIRLIK ATLAMA SINAVI

Tüm özel ve devlet üniversitelerinin hazırlık sınıflarının programları A1 seviyesinden itibaren takip edilmektedir. Hazırlık Atlama Sınavı ile ilgili öğrencinin genel durumuna göre özel programlama yapılmaktadır. Öğrencilerin ders materyalleri eğitimci tarafından sağlanır. Bu alanda paylaşımlı ders alabilmek için aynı üniversitede okuyor olma şartı aranmaktadır.

B1 ve B2 SEVİYESİNDE OLANLAR

KONU BAZLI SPEAKING DERSLERİ
IELTS/TOEFL gibi sınavlara hazırlanan ya da genel olarak her konuda konuşma becerisini geliştirmek isteyen kişilerin katılabileceği derslerdir. Dersler dil pasaport sınavlarında belirlenmiş toplam 12 konu ile ilgili okuma-konuşma, dinleme ve konu bazlı kelime çalışmalarını içermektedir. Ders işlenişlerinde eksik görülen gramer konuları ile ilgili konuşma dersleri hazırlanır. Bu dersler mekanik, boşluk doldurma vb gramer egzersizlerini içermez. Konunun niteliğine ve dinamiğe göre bir konu için maksimum 3 hafta süre tanınmaktadır.

İŞ İNGİLİZCESİ
Program başlangıç seviyesinden itibaren ITEP SINAVI, Genel İş İngilizcesi ve Sektörel İngilizce (Lojistik,Halkla İlişkiler;Medikal İnsan Kaynakları,Bankacılık vb) programları kapsamaktadır.

YAZMA DERSLERİ
Çeviri, ya da IELTS TOEFL sınavlarına yönelik makale yazım dersleri olup, konu bazlı okuma, yorumlama ve ardından yazım teknikleri ile yazma becerisini geliştirmeye dayalı bir programdır.

YKS/YDS/YÖKDİL
Bu sınavlara hazırlık programında öncelikle bir örnek sınav uyguluyor ve hedeflediğiniz not için kaç saatlik bir program almanız gerektiğini sizinle paylaşıyorum. Ardından seviyenize göre az ve öz konu anlatımlı bol soru çözümlü , bol ekstra kelime çalışmalı programınızı hazırlıyorum.

GÖKSU ÖZBEK

Lise Eğitimimi Kültür Kolejinde tamamladım. 1996 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olarak çalışma hayatına başladım. 8 yıl Türkiye’deki farklı kolejlerde çeşitli kademelerde öğretmenlik ve yöneticilik yapmanın yanı sıra ortaokul ve lise seviyesinde özel ders verdim.

2003 yılında İngiltere Konsolosluğu Öğretmen Eğitimi Akreditasyon kursunu tamamlayarak, diplomamı uluslararası düzlemde onaylattım.2004 yılında Çek Cumhuriyeti /Prague Trinity College’da 6 AYLIK YÜZ YÜZE eğitim ve staj gördüm. Ardından aynı yılda Çin Halk Cumhuriyeti’nde devlet üniversitelilerine İngilizce Öğretmeni olarak KABUL EDİLEN 2.TÜRK olarak, Çin’de bulunan farklı Devlet Üniversitelerinin Eğitim Fakülteleri İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinde Okutman olarak görev yaptım ( He-ZE &Jinan University ).

Bu yıllar arasında aynı zamanda biri KANADA biri AMERİKAN Üniversitesi olmak üzere iki farklı üniversitenin (LIANCHBERG UNIVERSITY / Bejiing American Institute of English) Çin’deki ELT bölümlerinde Program Koordinatörü olarak çalıştım.
Türkiye’ye geri döndükten sonra Çin’de kaldığım dönem içinde hazırlamış olduğum raporun takdirine istinaden bir vakıf üniversitesinin Çin’de bulunan ELT bölümünün eğitim programını yönettim.
2006 yılında Millî Eğitim Bakanlığı kadrosuna geçtim. Farklı okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerini yürüterek öğrencilerimle birlikte birçok AB proje yarışmalarına katılarak Türkiye ve Avrupa birincilikleri olmak üzere çalıştığım kurumlara öğrencilerimle birlikte farklı dereceler kazandırdım.
2008 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Yenilikçi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde Öğretmen Eğitimcisi olarak görevlendirildim. E-Twinning ve diğer Avrupa Birliği Projeleri kuruluş programlarında konusunda Ulusal ve Uluslararası platformlarda öğretmenlere eğitim verdim.
Aynı yıllarda, Pendik Kaymakamlığı AB Proje Koordinatörlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Koordinatörlüğü ve Değerlendirme Üyesi olarak görev yaptım ve eğitim projelerinde yüksek hibeler alan ödüllü projelere imza attım.
2015-2018 yılları arasında Üsküdar Lisesi’nde Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüm ve ardından Kartal’da bulunan bir meslek lisesinden emekli oldum.
Hali hazırda yetişkin İngilizce eğitimine dair ilk ve tek web sitesinin kurucusu olarak özellikle son 12 yıldan beri “Ah bir de İngilizce bilseydim” ya da “sadece İngilizce bildiği için onu atadılar” diye hayıflanan birçok hayata dokunmaktayım.
Başlangıç seviyesinden itibaren yetişkinlere KONUŞMA ODAKLI Genel ve İş İngilizcesi dersleri vermenin yanı sıra; ulusal (YKS / YÖKDİL / / PROFFIENCY) ve uluslararası (IELTS/TOEFL/ITEP) sınavlarına öğrenci hazırlamaktayım.
Aynı zamanda, bu alanlarda şirket personeli eğitmenin yanı sıra, şirketlerin İnsan Kaynakları Birimlerine işe alımlarda mülakat konusunda destek sağlamaktayım.
Grammar Speaker ve Kurum Sınavları /ITEP Hazırlık Kılavuzu(LİNK VERELİM YAYINLAR KISMINA) adlı iki adet kitabımın yanı sıra tüm dünyadaki İngilizce öğretmenlerinin ders materyal değişimi yaptıkları https://en.islcollective.com internet sitesine ders materyalleri hazırlamaktayım.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

İnternetten özel ders ararken Göksu Hanımla tanıştım. Gittiğim her dersten bilgili şekilde ayrılırken İngilizcede çok eksiğim olduğunu fark ettim ve Göksu Hanım sabrı ve özverisiyle nasıl öğrenmem gerektiğini anlattı. Ona göre plan ve çalışma yaptığı için kendisine çok teşekkürler.

NİHAN Ş.

Merhaba, Göksu Öğretmenle ITEP sınavı sebebiyle tanıştım. Bir gün ITEP ile ilgili kaynak ararken bir öğretmenin ilk defa ITEP ile kitap çıkardığını gördüm. Kendisi ile iletişime geçtim. Kısa bir zaman için ITEP sınavına hazırlamamda çok büyük katkı sağladı. Kişiye özgü hazırladığı materyaller sayesinde eksik olan noktaları bulup eksiklerimi tamamladık. İngilizce eğitimi almak isteyen herkese tavsiye ediyorum.

E.S.

Kurumsal Banka IT Üst Düzey Yönetici, ITEP

Öğretim hayatında anlattığı derse dair her şeye hakim olan nadir öğretmen tanırsınız, bunlardan birisidir Göksu Hoca. Sadece bilgi de değil, tıpkı Hayat Bilgisi dizisindeki Afet Hoca gibi kendisi enerjik, akıcı, ilgilidir. Zor beğenen birisi olarak her kategoride 10/10 hak ediyor.

EBRU G.

Göksu Hoca sayesinde İngilizceyi profesyonel olarak nasıl kullanabileceğimi öğreniyorum.  Kendisinden İş İngilizcesinin yanı sıra grammer ve doğru kelime seçimleri konusunda da çok şey öğreniyorum. Okullarda öğretilmeye çalışılan ancak zaman içerisinde unutulan birçok konuyu kendisiyle yeniden öğreniyorum, tüm öğrettikleri için kendisine teşekkür ediyorum.

H.S.

Kurumsal Banka HR Yöneticisi , GENEL İNGİLİZCE

EĞİTİMLERİMİZ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN

Ders içeriği, eğitim metodum, eğitim süresi …vb hakkında tüm sorularınız için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli.