TEMEL HAZIRLIK PAKETİ

ITEP PRACTICE TESTS

Neden Yetiskingce?

Yetişkin İngilizce Eğitimi derslerimle başlangıç seviyesinden itibaren yetişkinlere KONUŞMA ODAKLI Genel ve İş İngilizcesi dersleri vermenin yanı sıra; ulusal (YKS / YÖKDİL / / PROFFIENCY) ve uluslararası (IELTS/TOEFL/ITEP) sınavlarına öğrenci hazırlamaktayım.
Aynı zamanda, bu alanlarda şirket personeli eğitmenin yanı sıra, şirketlerin İnsan Kaynakları Birimlerine işe alımlarda mülakat konusunda destek sağlamaktayım.

ÇALIŞMA ALANLARIM

DERS TALEBİ OLUŞTUR

Ders talebi oluşturmak için iletişim sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz

İNGİLİZCE EĞİTİM SEVİYELERİ

A1-A2 Seviye

Okuma

A1-A2 Seviye

Yazma

A1-A2 Seviye

Dinleme & Anlama

B1 Seviye

Okuma

B1 Seviye

Yazma

B1 Seviye

Dinleme & Anlama

B2 Seviye

Okuma

B2 Seviye

Yazma

B2 Seviye

Dinleme & Anlama

A1-A2 SEVİYE

OKUMA

Basit cümleler kurarak basit bildirimler yazabilir. Adres bilgisi yazabilir. Kişisel bilgilerini İngilizce yazıya dökebilir. Basit anlatım ve tümceler oluşturabilir. Kartpostal bildirimleri yazabilir. Sözlük yardımı ile kısa notlar ve mektuplar yazabilir.

A1-A2 SEVİYE

YAZMA

Basit metinleri metni açıklayan görsellerle birlikte okuduğunda anlayabilir. Temel deyimler, temel cümle kalıpları ve sözcükleri rahat okuyup anlayabilir. Günlük kullanım sözcüklerini, terimleri ve bildirimleri okuyum anlayabilir. Kartpostal gibi kısa bildirimleri okuyabilir.

A1-A2 SEVİYE

DİNLEME & ANLAMA

Basit günlük konuşmaları yavaş konuşulduğunda anlayabilir. Basit soru ve yönergeleri anlayabilir. Sayıları, saati ve diğer zaman terimlerini anlayabilir. Uzun aralar verilirse ve yavaş konuşulursa görüşmeleri izleyip anlayabilir.

B1 SEVİYE

OKUMA

Özellikle ilgi alanına giren basit metinleri rahat okuyabilir. Mektup, broşür ve kısa resmî yazıları rahat okuyup anlayabilir. Alışılmış ve sıkça yaşanan konular üzerine yazılan haberleri okuyabilir. Resmin bütününe bakarak tamamını olmasa da genelini okuyarak anlayabilir. Özel bilgileri uzun metinler içinde bulabilir ve okuyabilir. Genel olarak anlatılmak isteneni okuyarak anlayabilir. Yakın çevre ile yapılan mektuplaşma metinlerini okuyup anlayabilir. Basit olarak yazılan alet kullanma kılavuzlarını okuyup anlayabilir.

B1 SEVİYE

YAZMA

Günlük bilgiler ve olaylarla ilgili kısa metinler yazabilir. Duygu ve düşünceleri ve deneyimleri rahat yazabilir. Bilinen bir olayın detaylarını yazabilir. Hayalleri ve dilekleri yazıya dökebilir. Herhangi bir sorunla ilgili kısa notlar alabilir. Okuduğu bir kitap veya izlediği bir filmle ilgili düşüncelerini yazabilir.

B1 SEVİYE

DİNLEME & ANLAMA

Bilinen bir konuda yapılan konuşmaları bilmediği kelimeleri de tahmin ederek anlayabilir. Standart dilin kullanıldığı tartışmalarda önemli noktaları yakalayabilir. Günlük sohbetleri rahatlıkla anlayabilir. Günlük ve mesleki alışılmış konularda detayları yakalayabilir. Sürekli karşılaşılan olaylardaki detayları anlayabilir. Uzmanlık veya ilgi alanına giren bir konferans veya semineri rahat dinleyip anlayabilir. Günlük kullanılan cihazların makine kullanım talimatlarını anlayabilir. Aşina olunan bir konudaki ses kaydını dilediğinde basit teknik bilgileri seçebilir.

B2 SEVİYE

OKUMA

İlgi alanına giren yazıları ve metinleri rahatlıkla okuyabilir. Uzmanlı veya ilgi alanı dışındaki herhangi bir teknik yazıyı sözlük kullanarak okuyup anlayabilir. Farklı metinleri hızlı okuyabilir.

B2 SEVİYE

YAZMA

Farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri derleyip yazabilir. Gramer kuralları dahilinde mantıklı bir metin dizisi oluşturabilir. Neden sonuç bağlantılı olaylarla ilgili metin yazabilir.

B2 SEVİYE

DİNLEME & ANLAMA

Standart bir dilin kullanıldığı gürültülü bir ortamda konuşulanları anlayabilir. Mesleki ve akademik bilinen veya bilinmeyen konularda konuşulanları anlayabilir. Bilinen bir konudaki uzun konuşmaları rahat dinleyip anlayabilir. Standart dille yayın yapan radyo ve televizyon yayınlarını anlayabilir. Güncel konulardaki belgesel, film, canlı röportaj tartışma programlarını rahat izleyebilir.

DERS TALEBİ OLUŞTUR

Ders Talebi Oluşturmak İçin Aşağıda Yer Alan Formu Doldurarak Bize Gönderebilirsiniz. En Kısa Sürede Sizlere Dönüş Yapılacaktır.

  DERS TALEBİ OLUŞTUR

  HİÇ İNGİLİZCE BİLMEYENLER

  Program temel İngilizce kurallarından başlar ve ilk 20 saatlik programda Genel İngilizce Eğitim Materyalleri kullanılır. 20 saatlik eğitim programının ardından bu kaynakların yanında İş İngilizcesi kaynaklarından yararlanılmaya başlanılır. Dersler konuşma-dinleme-okuma becerilerine yönelik olup mekanik gramer egzersizleri ve tek bir kaynak ile çalışılmamaktadır. Normal bir alıcı için bir kurluk eğitim süresi 50 saattir, öğrencilerin ders materyalleri eğitimci tarafından sağlanır.

  İNGİLİZCE ALT YAPISI OLANLAR

  Program temel İngilizce kurallarının tekrarı ile başlar ve ilk 10 saatlik programda Genel İngilizce Eğitim Materyalleri kullanılır.10 saatlik eğitim programının ardından bu kaynakların yanında İş İngilizcesi kaynaklarından yararlanılmaya başlanılır. Dersler konuşma-dinleme-okuma becerilerine yönelik olup mekanik gramer egzersizleri ve tek bir kaynak ile çalışılmamaktadır. Normal bir alıcı için bir kurluk eğitim süresi 50 saattir, öğrencilerin ders materyalleri eğitimci tarafından sağlanır.

  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KUR VE HAZIRLIK ATLAMA SINAVI

  Tüm özel ve devlet üniversitelerinin hazırlık sınıflarının programları A1 seviyesinden itibaren takip edilmektedir. Hazırlık Atlama Sınavı ile ilgili öğrencinin genel durumuna göre özel programlama yapılmaktadır. Öğrencilerin ders materyalleri eğitimci tarafından sağlanır. Bu alanda paylaşımlı ders alabilmek için aynı üniversitede okuyor olma şartı aranmaktadır.

  B1 ve B2 SEVİYESİNDE OLANLAR

  KONU BAZLI SPEAKING DERSLERİ
  IELTS/TOEFL gibi sınavlara hazırlanan ya da genel olarak her konuda konuşma becerisini geliştirmek isteyen kişilerin katılabileceği derslerdir. Dersler dil pasaport sınavlarında belirlenmiş toplam 12 konu ile ilgili okuma-konuşma, dinleme ve konu bazlı kelime çalışmalarını içermektedir. Ders işlenişlerinde eksik görülen gramer konuları ile ilgili konuşma dersleri hazırlanır. Bu dersler mekanik, boşluk doldurma vb gramer egzersizlerini içermez. Konunun niteliğine ve dinamiğe göre bir konu için maksimum 3 hafta süre tanınmaktadır.

  İŞ İNGİLİZCESİ
  Program başlangıç seviyesinden itibaren ITEP SINAVI, Genel İş İngilizcesi ve Sektörel İngilizce (Lojistik,Halkla İlişkiler;Medikal İnsan Kaynakları,Bankacılık vb) programları kapsamaktadır.

  YAZMA DERSLERİ
  Çeviri, ya da IELTS TOEFL sınavlarına yönelik makale yazım dersleri olup, konu bazlı okuma, yorumlama ve ardından yazım teknikleri ile yazma becerisini geliştirmeye dayalı bir programdır.

  YKS/YDS/YÖKDİL
  Bu sınavlara hazırlık programında öncelikle bir örnek sınav uyguluyor ve hedeflediğiniz not için kaç saatlik bir program almanız gerektiğini sizinle paylaşıyorum. Ardından seviyenize göre az ve öz konu anlatımlı bol soru çözümlü , bol ekstra kelime çalışmalı programınızı hazırlıyorum

   GÖKSU ÖZBEK 

  • Lise Eğitimimi Kültür Kolejinde tamamladım. 1996 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olarak çalışma hayatına başladım. 8 yıl Türkiye’deki farklı kolejlerde çeşitli kademelerde öğretmenlik ve yöneticilik yapmanın yanı sıra ortaokul ve lise seviyesinde özel ders verdim.
  • 2003 yılında İngiltere Konsolosluğu Öğretmen Eğitimi Akreditasyon kursunu tamamlayarak, diplomamı uluslararası düzlemde onaylattım.2004 yılında Çek Cumhuriyeti /Prague Trinity College’da 6 AYLIK YÜZ YÜZE eğitim ve staj gördüm. Ardından aynı yılda Çin Halk Cumhuriyeti’nde devlet üniversitelilerine İngilizce Öğretmeni olarak KABUL EDİLEN 2.TÜRK olarak, Çin’de bulunan farklı Devlet Üniversitelerinin Eğitim Fakülteleri İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinde Okutman olarak görev yaptım ( He-ZE &Jinan University ).
  • Bu yıllar arasında aynı zamanda biri KANADA biri AMERİKAN Üniversitesi olmak üzere iki farklı üniversitenin (LIANCHBERG UNIVERSITY / Bejiing American Institute of English) Çin’deki ELT bölümlerinde Program Koordinatörü olarak çalıştım.
   Türkiye’ye geri döndükten sonra Çin’de kaldığım dönem içinde hazırlamış olduğum raporun takdirine istinaden bir vakıf üniversitesinin Çin’de bulunan ELT bölümünün eğitim programını yönettim.
   2006 yılında Millî Eğitim Bakanlığı kadrosuna geçtim. Farklı okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerini yürüterek öğrencilerimle birlikte birçok AB proje yarışmalarına katılarak Türkiye ve Avrupa birincilikleri olmak üzere çalıştığım kurumlara öğrencilerimle birlikte farklı dereceler kazandırdım.
   2008 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Yenilikçi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde Öğretmen Eğitimcisi olarak görevlendirildim. E-Twinning ve diğer Avrupa Birliği Projeleri kuruluş programlarında konusunda Ulusal ve Uluslararası platformlarda öğretmenlere eğitim verdim.
  • Aynı yıllarda, Pendik Kaymakamlığı AB Proje Koordinatörlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Koordinatörlüğü ve Değerlendirme Üyesi olarak görev yaptım ve eğitim projelerinde yüksek hibeler alan ödüllü projelere imza attım.
   2015-2018 yılları arasında Üsküdar Lisesi’nde Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüm ve ardından Kartal’da bulunan bir meslek lisesinden emekli oldum.
  • Hali hazırda yetişkin İngilizce eğitimine dair ilk ve tek web sitesinin kurucusu olarak özellikle son 12 yıldan beri “Ah bir de İngilizce bilseydim” ya da “sadece İngilizce bildiği için onu atadılar” diye hayıflanan birçok hayata dokunmaktayım.
   Başlangıç seviyesinden itibaren yetişkinlere KONUŞMA ODAKLI Genel ve İş İngilizcesi dersleri vermenin yanı sıra; ulusal (YKS / YÖKDİL / / PROFFIENCY) ve uluslararası (IELTS/TOEFL/ITEP) sınavlarına öğrenci hazırlamaktayım.
   Aynı zamanda, bu alanlarda şirket personeli eğitmenin yanı sıra, şirketlerin İnsan Kaynakları Birimlerine işe alımlarda mülakat konusunda destek sağlamaktayım.
  • Grammar Speaker ve Kurum Sınavları /ITEP Hazırlık Kılavuzu adlı iki adet kitabımın yanı sıra tüm dünyadaki İngilizce öğretmenlerinin ders materyal değişimi yaptıkları https://en.islcollective.com internet sitesine ders materyalleri hazırlamaktayım.
  yetiskingce-itep-hazirlik-kursu-yorumlar
  yetiskingce-itep-hazirlik-kursu-yorumlar
  yetiskingce-itep-hazirlik-kursu-yorumlar
  yetiskingce-itep-hazirlik-kursu-yorumlar
  yetiskingce-itep-hazirlik-kursu-yorumlar
  yetiskingce-itep-hazirlik-kursu-yorumlar
  yetiskingce-itep-hazirlik-kursu-yorumlar